Incluziune Sociala - AFM

Workshop „ Aspecte privind IFRS și noutăți fiscale pentru societățile financiare”

Bucuresti 20 Decembrie 2022, s-a desfășurat in format mixt: online si on site Workshop-ul SIFTA privind Evaluarea și raportarea incluziunii sociale și economice a beneficiarilor de microcredite.
 
La workshop au participat 29 de reprezentanți ai organizațiilor de microfinanțare si ai principalilor stakeholders ai sectorului de microfinanțare din Romania. Principalele teme prezentate si dezbătute au fost: Indicatorii de performanta financiara si socială ai sectorului de microfinantare din Romania si Europa, indicatori de impact social incluși in Codul European de microfinanțare, indicatori ESG (Environmental/Mediu; Social; Governance/Guvernanta) studii de caz.
 
Invest EU