Asociația de Microfinanțare din România

Dezvoltare prin programe și pachete de finanțare inteligente

AMF

Ce este Asociația de Microfinanțare din România?

Asociația de MicroFinanțare din România (AMF) a fost înființată în 2020 cu participarea a 14 dintre principalii furnizori de microfinanțare din România în calitate de membri fondatori.

Asociația sprijină prin acțiunile sale sectorul de microfinanțare românesc în îndeplinirea misiunii  de a furniza produse financiare și servicii de dezvoltare a afacerilor adaptate nevoilor de dezvoltare și capacității de rambursare ale antreprenorilor și fermierilor cu acces limitat la servicii financiare.

Eforturile Asociației Române de MicroFinanțare țintesc cu precădere reprezentarea intereselor comune ale instituțiilor românești de microfinanțare, în raport cu părțile interesate cheie ale sectorului,  pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor de microfinanțare furnizate de membrii săi și promovarea impactului lor de incluziune financiară și socială.  Prin acțiunile sale AMF contribuie la educarea și dezvoltarea comunității de afaceri și a publicului în domeniul microfinanțării și promovează cele mai bune practici și cele mai înalte standarde de comportament și etică profesională.

Ce înseamnă microfinanțarea?

Microfinanțarea este mai relevantă astăzi pentru dezvoltarea locală decât a fost în orice alt moment, mai ales dacă considerăm și efectele crizei sanitare produse de pandemia COVID-19.

Foarte simplu spus, Microfinanțarea – numită și microcredit – este o modalitate de a oferi antreprenorilor și proprietarilor de afaceri mici și foarte mici acces la capital, respectiv o șansă la dezvoltare. Vorbim în special de acele inițiative individuale, apărute în comunități mici sau rurale, care în mod normal nu au acces la resursele financiare oferite de instituțiile financiare bancare tradiționale.

Ai putea spune, bine – bine, e doar un alt credit, deci cum poate fi acest credit atât de important?

Pentru Patria Credit și toți partenerii noștri de altfel, acesta nu este doar un alt credit, este o responsabilitate prin care încercăm asumat să contribuim la prosperitatea și demnitatea viitoare a afacerilor mici pe care le credităm și a comunităților din care acestea fac parte. Practic, microfinanțarea este un instrument distinct de finanțare cu un puternic caracter social care promovează și aplică egalitatea de șanse și creșterea incluziunii econome.

 

Misiunea AFM

Misiunea AMF

Asociația de MicroFinanțare are misiunea de a promova și proteja interesele profesionale ale instituțiilor de microfinanțare membre ale asociației, de a educa și dezvolta comunitatea de afaceri precum și publicul din domeniul serviciilor financiare de microfinanțare din România.

Standarde de calitate

Înregistrată în decembrie 2020 cu asistență și sprijin din partea proiectului  ”Rețelele Asociațiilor Europene active în promovarea incluziunii  sociale, reducerea sărăciei, microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale”, implementat în parteneriat cu Microfinance Centre (MFC www.mfc.org.pl), se bucură de implicarea a 14  dintre principalii furnizori de servicii

Obiective

Asociația de MicroFinanțare este dedicată deplin scopului său de a sprijini educarea și dezvoltarea comunității de afaceri și a publicului din domeniul serviciilor financiare de microfinanțare,  de a promova și proteja interesele profesionale ale membrilor săi stabilite.

Noutăți

Urmăriți ultimele noutăți de la Asociația de Microfinanțare