Asociația de Microfinanțare din România

Proiecte în curs sau viitoare ale Asociației

INSTRUIRE

Asociația de Microfinanțare din România organizează o gamă variată de instruiri pentru membrii și partenerii săi.

instruiri

SCHIMB DE VIZITE

Schimburile de vizite organizate de AMF au rolul de oferi oportunitatea de a învăța despre cele mai bune practici în domeniul microfinanțării.

WORKSHOP

Atelierele de lucru organizate de AMF abordează direct și în amănunt principalele probleme cu care se confruntă sectorul de microfinanțare.

workshops

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Ce poate fi mai valoros decât în a învăța din experiența celorlalți? AMF sprijină organizațiile membre în organizarea de astfel de evenimente.

Ce proiecte am derulat până acum?

proiecte derulate de AMF
EaSi program AMF

Vizita de studiu a 8 organizații de microfinanțare membre ale Asociatie de MicroFinantare la Omnicredit https://omnicredit.ro si Patria Credit https://patriacredit.ro pe tema Digitalizarea operatiunilor de microcreditare, organizată in cadrul programului Comisiei Europene EaSI (Employment and Social Innovation: https://ec.europa.eu/social/easi

Obiectivul vizitei de studiu este  schimbul de experiență si bune practicei în domeniul digitalizării  operațiunilor  de microcreditare și a relației cu  beneficiarii de microcredite și servicii de business development  și consolidarea relațiilor de bună colaborare  între  organizațiile de microfinanțare  participante.

EaSi program AMF

Workshopul “Lecții învățate din procesul de accesare al instrumentelor financiare EaSI și din relația cu investitorii sectorului de microfinanțare din Romania”.

Desfășurat în București în 24.06.2021 în format mixt – online și față în față cu participarea reprezentanților organizațiilor de microfinanțare din România, a Fondului European de Investiții – Departamentul de Finanțare Inclusivă care implementează componenta financiară a programului Comisiei Europene EaSI (Employment  and Social Innovation: https://ec.europa.eu/social/easi) și CoopEst (www.inpulse.coop) fond de investiții cu activitate de finanțare a sectorului de microfinanțare din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul a facilitat un schimb util de informații și bune practici în procesul de accesare al instrumentelor  financiare  specifice  sectorului de microfinanțare.

Opinii: “Schimbul de bune practici între Instituțiile românești de microfinanțare este esențial pentru bunele relații cu instituțiile financiare. Evenimentul a ajutat la identificarea mai multor oportunități de colaborare si finanțare”

Output:

Materialele de prezentare ale workshopului:   att 1.1

MFC Org Pl

Proiectul ”Rețelele Asociațiilor Europene active în promovarea incluziunii  sociale, reducerea sărăciei, microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale”. 

Implementat in parteneriat cu Microfinance Centre (MFC  www.mfc.org.pl) a facilitat  patru întâlniri de lucru ale instituțiilor de microfinantare din Romania, dezbaterea temelor de interes ale sectorului si realizarea studiului “Digitalizarea beneficiarilor de microcredit din Romania si Studiu de evaluare comparativă a sectorului de microfinanțare din România în perioada  2019-2020″.

 Output:

Studiul “Digitalizarea beneficiarilor de microcredit din Romania”- att 2.1

Studiu de evaluare comparativă a sectorului de microfinanțare din România în perioada  2019-2020″ – att 2.2

EaSi program AMF

Schimb de experiență între organizații de microfinanțare de tip fintech și de microcreditare.

Găzduit de Romcom IFN SA https://romcom.ro/ desfășurat la Oradea în octombrie 2021 în format mixt online și față în față cu participarea a reprezentanților a 10 instituții de microfinanțare  din România.

Evenimentul, finanțat prin programul Comisiei Europene EaSI (Employment and Social Innovation: https://ec.europa.eu/social/easi) a fost un exercițiu reușit de transparență și schimb de experiență care a consolidat relațiile de buna colaborare  între  organizațiile de microfinanțare  participante.

Opinii: “Un eveniment care acoperă lipsa mea de informații legate de microfinanțare și o oportunitate de a întâlni principalii actori de pe piața de microfinanțare din România”

EaSi program AMF

Curs “Analiza cererii de microcredit” desfășurat online cu participarea a 95  analiști de credit  din 12 organizații de microfinanțare din Romania în 17 și 18 noiembrie 2021.

Evenimentul de instruire și formare a fost organizat de Asociația de MicroFinanțare  din România în parteneriat cu Eurom Consultancy www.eurom-consultancy.ro in cadrul programului EaSI (Employment and Social Innovation: https://ec.europa.eu/social/easi), a fost primul eveniment de formare de mare amploare organizat pentru personalul organizațiilor de microfinanțare din România pe una dintre temele principale de interes inclusă în planul de lucru al Asociației in anul 2021.

Obiectivul cursului: prezentarea metodologiei și a  celor mai bune practici din procesul de evaluare a cererii de microcredit prin studii de caz din portofoliul lectorilor, practicieni la Omnicredit https://omnicredit.ro si Partia Credit https://patriacredit.ro.

Subiecte abordate în cadrul cursului: procesul și metodologia de evaluare a cererii de microcredit, analiza rapoartelor financiare, analiza fluxului de numerar, evaluarea impactului investițiilor și lecțiile învățate și cele mai bune practici din procesul de evaluare a cererii de microcredit.

Opinii: “O mare oportunitate de a împărtăși cunoștințe cu oamenii din același sector. Cursul mi-a oferit posibilitatea de a învăța multe lucruri noi, dar și de a confirma că unele dintre metodele și practicile noastre sunt bune. Apreciez studiile de caz oferite și că lectorii ne-au împărtășit experiența lor”